1 сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө сургуулийн гар эсвэл гар угаах

  • Нүүр хуудас
  • /
  • 1 сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө сургуулийн гар эсвэл гар угаах

1 сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө сургуулийн гар эсвэл гар угаах

Тогоочийн аюулгүй ажиллагаа | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 41 Үйл ажиллагааны явцад тоног төхөөрөмжид ямар нэг гэмтэл илэрвэл юуны өмнө цахилгаан тэжээлийг салгаж, нэмж бүтээгдэхүүн хийлгүй, ажлын удирдагчид мэдэгдэнэСУРАГЧИЙН ДЭВТРИЙГ ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖТЭЙГЭЭР ХЭВЛЭЖЭЭСУРАГЧИЙН ДЭВТРИЙГ ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖТЭЙГЭЭР ХЭВЛЭЖЭЭ Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын үед боловсролын үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас 9 дүгээр сарын 1-нд цэцэрлэг“СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР” ИЙН Байгууллагын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт (анги СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 1 Хичээлийн жилийн бүтэц, сургалтын 4 Өглөөнийцай 930-1000 930-1000 Гар угаах, ширээ засах,
КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕЭР АЖЛЫН УЯН ХАТАН НӨХЦӨЛӨӨР ХАНГАХ 1 Ажлын газарт гар угаах, эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшлийг мөрдүүлэхийн тулд ажилчдыг гар угаах хэрэгсэл, саван, спиртийн суурьтай гар ариутгагчаар хангах 11
КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕЭР АЖЛЫН УЯН ХАТАН НӨХЦӨЛӨӨР ХАНГАХ 1 Ажлын газарт гар угаах, эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшлийг мөрдүүлэхийн тулд ажилчдыг гар угаах хэрэгсэл, саван, спиртийн суурьтай гар ариутгагчаар хангах 11
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөБагшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 1 Бэлгүтэйг тэмүжин театрын драмын жүжгийн дугуйланд хамруулах Сургуулийн гар бөмбөгийн дугуйланд сурагч Л Цолмонжаргал, Цэнд-Аюуш, Бүжинлхам нарыг
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх Ялангуяа сургуулийн үйл ажиллагааны агуулгыг тодорхойлоход 4 Ангийн үйл ажиллагааны хувьд - Жишээгээр дурдсан төрлүүдээр үйл ажиллагаагаа хязгаарлахгүй хэзээ, хэдэн удаа, хэрхэн, ямар
Энэ хичээлийн жилд сургууль, цэцэрлэгүүд дараах үүргийг 13 Хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад багш, ажилтан, оюутан, суралцагч, цэцэрлэгийн болон дотуур байрны хүүхдээс сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад
СУРАГЧИЙН ДЭВТРИЙГ ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖТЭЙГЭЭР ХЭВЛЭЖЭЭСУРАГЧИЙН ДЭВТРИЙГ ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖТЭЙГЭЭР ХЭВЛЭЖЭЭ Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын үед боловсролын үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас 9 дүгээр сарын 1-нд цэцэрлэг
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөБагшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 1 Бэлгүтэйг тэмүжин театрын драмын жүжгийн дугуйланд хамруулах Сургуулийн гар бөмбөгийн дугуйланд сурагч Л Цолмонжаргал, Цэнд-Аюуш, Бүжинлхам нарыг
СУРАГЧИЙН ДЭВТРИЙГ ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖТЭЙГЭЭР ХЭВЛЭЖЭЭСУРАГЧИЙН ДЭВТРИЙГ ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖТЭЙГЭЭР ХЭВЛЭЖЭЭ Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын үед боловсролын үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас 9 дүгээр сарын 1-нд цэцэрлэг
Энэ хичээлийн жилд сургууль, цэцэрлэгүүд дараах үүргийг 13 Хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад багш, ажилтан, оюутан, суралцагч, цэцэрлэгийн болон дотуур байрны хүүхдээс сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад
СУРАГЧИЙН ДЭВТРИЙГ ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖТЭЙГЭЭР ХЭВЛЭЖЭЭСУРАГЧИЙН ДЭВТРИЙГ ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖТЭЙГЭЭР ХЭВЛЭЖЭЭ Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын үед боловсролын үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас 9 дүгээр сарын 1-нд цэцэрлэг
9 САРЫН 1: Сургууль, цэцэрлэгүүд дараах ҮҮРЭГ хүлээнэ13 Хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад багш, ажилтан, оюутан, суралцагч, цэцэрлэгийн болон дотуур байрны хүүхдээс сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад
Боловсролын сургалтын байгууллагуудад зориулсан 13 Хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад багш, ажилтан, оюутан, суралцагч, цэцэрлэгийн болон дотуур байрны хүүхдээс сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад
Боловсрол олгох үйл явцын төлөвлөлт( 1-р хэсэг )Яслийн / 1-2 нас/ бүлэгт долоо хоногт 6 хичээл буюу үйл ажиллагаа, илүү оруулахгүй, хичээл буюу үйл ажиллагааны хугацаа 8 – 10 минут, нэг хичээл буюу үйл ажиллагааг өглөө, 2 дахь хичээл буюу үйл
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөБагшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 1 Бэлгүтэйг тэмүжин театрын драмын жүжгийн дугуйланд хамруулах Сургуулийн гар бөмбөгийн дугуйланд сурагч Л Цолмонжаргал, Цэнд-Аюуш, Бүжинлхам нарыг
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөБагшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 1 Бэлгүтэйг тэмүжин театрын драмын жүжгийн дугуйланд хамруулах Сургуулийн гар бөмбөгийн дугуйланд сурагч Л Цолмонжаргал, Цэнд-Аюуш, Бүжинлхам нарыг
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх Ялангуяа сургуулийн үйл ажиллагааны агуулгыг тодорхойлоход 4 Ангийн үйл ажиллагааны хувьд - Жишээгээр дурдсан төрлүүдээр үйл ажиллагаагаа хязгаарлахгүй хэзээ, хэдэн удаа, хэрхэн, ямар
“СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР” ИЙН Байгууллагын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт (анги СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 1 Хичээлийн жилийн бүтэц, сургалтын 4 Өглөөнийцай 930-1000 930-1000 Гар угаах, ширээ засах,
9 САРЫН 1: Сургууль, цэцэрлэгүүд дараах ҮҮРЭГ хүлээнэ13 Хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад багш, ажилтан, оюутан, суралцагч, цэцэрлэгийн болон дотуур байрны хүүхдээс сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад
КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕЭР АЖЛЫН УЯН ХАТАН НӨХЦӨЛӨӨР ХАНГАХ 1 Ажлын газарт гар угаах, эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшлийг мөрдүүлэхийн тулд ажилчдыг гар угаах хэрэгсэл, саван, спиртийн суурьтай гар ариутгагчаар хангах 11
Энэ хичээлийн жилд сургууль, цэцэрлэгүүд дараах үүргийг 13 Хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад багш, ажилтан, оюутан, суралцагч, цэцэрлэгийн болон дотуур байрны хүүхдээс сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад
Боловсролын сургалтын байгууллагуудад зориулсан 13 Хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад багш, ажилтан, оюутан, суралцагч, цэцэрлэгийн болон дотуур байрны хүүхдээс сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад
“СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР” ИЙН Байгууллагын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт (анги СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 1 Хичээлийн жилийн бүтэц, сургалтын 4 Өглөөнийцай 930-1000 930-1000 Гар угаах, ширээ засах,
Боловсрол олгох үйл явцын төлөвлөлт( 1-р хэсэг )Яслийн / 1-2 нас/ бүлэгт долоо хоногт 6 хичээл буюу үйл ажиллагаа, илүү оруулахгүй, хичээл буюу үйл ажиллагааны хугацаа 8 – 10 минут, нэг хичээл буюу үйл ажиллагааг өглөө, 2 дахь хичээл буюу үйл