согтууруулах ундааны ариутгалын нэрс

согтууруулах ундааны ариутгалын нэрс

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ёЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД МЭРГЭЖЛИЙН 11 Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэлийн ђндсэн болон туслах тђђхий эд, хђнсний нэмэлтђђд нь стандартын шаардлага хангасан, гарал ђђсэл нь тодорхой, хадгалалтын хугацаа дуусаагђй байхСОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУХАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУХАЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2019-05-31 А/284 ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ…Архидан согтуурахтай тэмцэж байна – ӨглөөмнСогтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 411 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3,7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байнаНийслэлийн хэмжээнд архи согтууруулах ундааны зүйл худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг 297
СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ёЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД МЭРГЭЖЛИЙН 11 Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэлийн ђндсэн болон туслах тђђхий эд, хђнсний нэмэлтђђд нь стандартын шаардлага хангасан, гарал ђђсэл нь тодорхой, хадгалалтын хугацаа дуусаагђй байх
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУХАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУХАЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2019-05-31 А/284 ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ…
Аймаг, нийслэлд согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр Архи, согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдэд: 1 ариутгалын бодис хандивлав Богино долгионы радио станц бэлэглэлээ 83,9 мянган тээврийн хэрэгсэл, 305 мянган зорчигч нэвтэрчээ
Согтууруулах ундаа арчиж хаях нь уушигны мөөгөнцөрийг алах Согтууруулах ундаагаар арчиж хаях болно Согтууруулах ундааны хорт мөөгөнцрийг арчиж хаях ариутгалын шинж чанарыг боломжийн хэрээр цэвэрлэж, үр дүн нь интернетэд нөлөөлж болзошгүй юм
Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх 14 тусгай зөвшөөрлийг Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхэлдэг 32 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд ХХААХҮЯ болон МХЕГ-ын хамтарсан хяналт шалгалт хийж, дүнг энэ сарын 06-нд Засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа
Стандарт, хэмжил зүйн газарСтандарт, хэмжил зүйн газар Монгол Улсын хөгжлийн стратеги, чиг хандлагад нийцүүлэн улс орон, нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангаж, экспортыг нэмэгдүүлж, үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд стандартчилал
Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх 14 тусгай зөвшөөрлийг Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхэлдэг 32 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд ХХААХҮЯ болон МХЕГ-ын хамтарсан хяналт шалгалт хийж, дүнг энэ сарын 06-нд Засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа
Аймаг, нийслэлд согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр Архи, согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдэд: 1 ариутгалын бодис хандивлав Богино долгионы радио станц бэлэглэлээ 83,9 мянган тээврийн хэрэгсэл, 305 мянган зорчигч нэвтэрчээ
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР7 Архи, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн, ìàíñóóðñàí, ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä ÷àäàâõèã¿é тохиолдолд àþóëã¿é àæèëëàãàà øààðäñàí àæèë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõèéã òóñ òóñ õîðèãëîíî 8
Стандарт, хэмжил зүйн газарСтандарт, хэмжил зүйн газар Монгол Улсын хөгжлийн стратеги, чиг хандлагад нийцүүлэн улс орон, нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангаж, экспортыг нэмэгдүүлж, үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд стандартчилал
Исгэлтийн үйлдвэрлэл - ХХААХҮЯамСогтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн бүтэц Сүүлийн жилүүдэд согтууруулах ундааны зах зээлийн бүтцэд өөрчлөлт орж, спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундааны эзлэх хувь багасаж байна
Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх 14 тусгай зөвшөөрлийг Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхэлдэг 32 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд ХХААХҮЯ болон МХЕГ-ын хамтарсан хяналт шалгалт хийж, дүнг энэ сарын 06-нд Засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР7 Архи, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн, ìàíñóóðñàí, ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä ÷àäàâõèã¿é тохиолдолд àþóëã¿é àæèëëàãàà øààðäñàí àæèë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõèéã òóñ òóñ õîðèãëîíî 8
Архидан согтуурахтай тэмцэж байна – ӨглөөмнСогтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 411 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3,7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байнаНийслэлийн хэмжээнд архи согтууруулах ундааны зүйл худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг 297
Исгэлтийн үйлдвэрлэл - ХХААХҮЯамСогтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн бүтэц Сүүлийн жилүүдэд согтууруулах ундааны зах зээлийн бүтцэд өөрчлөлт орж, спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундааны эзлэх хувь багасаж байна
СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ёЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД МЭРГЭЖЛИЙН 11 Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэлийн ђндсэн болон туслах тђђхий эд, хђнсний нэмэлтђђд нь стандартын шаардлага хангасан, гарал ђђсэл нь тодорхой, хадгалалтын хугацаа дуусаагђй байх
Аймаг, нийслэлд согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр Архи, согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдэд: 1 ариутгалын бодис хандивлав Богино долгионы радио станц бэлэглэлээ 83,9 мянган тээврийн хэрэгсэл, 305 мянган зорчигч нэвтэрчээ
Аймаг, нийслэлд согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр Архи, согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдэд: 1 ариутгалын бодис хандивлав Богино долгионы радио станц бэлэглэлээ 83,9 мянган тээврийн хэрэгсэл, 305 мянган зорчигч нэвтэрчээ
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР7 Архи, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн, ìàíñóóðñàí, ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä ÷àäàâõèã¿é тохиолдолд àþóëã¿é àæèëëàãàà øààðäñàí àæèë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõèéã òóñ òóñ õîðèãëîíî 8
СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ёЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД МЭРГЭЖЛИЙН 11 Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэлийн ђндсэн болон туслах тђђхий эд, хђнсний нэмэлтђђд нь стандартын шаардлага хангасан, гарал ђђсэл нь тодорхой, хадгалалтын хугацаа дуусаагђй байх
СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ёЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД МЭРГЭЖЛИЙН 11 Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэлийн ђндсэн болон туслах тђђхий эд, хђнсний нэмэлтђђд нь стандартын шаардлага хангасан, гарал ђђсэл нь тодорхой, хадгалалтын хугацаа дуусаагђй байх
Исгэлтийн үйлдвэрлэл - ХХААХҮЯамСогтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн бүтэц Сүүлийн жилүүдэд согтууруулах ундааны зах зээлийн бүтцэд өөрчлөлт орж, спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундааны эзлэх хувь багасаж байна
Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх 14 тусгай зөвшөөрлийг Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхэлдэг 32 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд ХХААХҮЯ болон МХЕГ-ын хамтарсан хяналт шалгалт хийж, дүнг энэ сарын 06-нд Засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа