Сувилагчдын гар угаах хяналтын хуудас

Сувилагчдын гар угаах хяналтын хуудас

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudasХЯНАЛТЫН ХУУДАС №01 Мэс заслын өрөөнөөс гарахын өмнө эслын өрөөнөөс гарахынө Мэдээгүйжүүлэгч эмч, мэс заслын эмч, хагалгааны сувилагчдын хамт шалганаЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:
110 ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН 110 ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС * Required Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын нэр * Үйлчлүүлэгч гар угаах цэг нь халуун, хүйтэн устай, бугуй, тохойны
177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudasХЯНАЛТЫН ХУУДАС №01 Мэс заслын өрөөнөөс гарахын өмнө эслын өрөөнөөс гарахынө Мэдээгүйжүүлэгч эмч, мэс заслын эмч, хагалгааны сувилагчдын хамт шалгана
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар - Мэргэжлийн Хяналтын See more of Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар on Facebook Log In or Sponsor хуудас үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа сурагчдын гар угаах нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлээгүй, цэцэрлэгийн гадна талбайн
№36 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН Утас Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект Хуудас b2 11 Сургуулийн өмнөх боловсролын 20-оос доошгүй хүүхдэд нэг гар угаагуур ногддог, хүүхдийн өндөрт тохирсон
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Гар угаах явцад ус цацагдаж, бичил биетний тархалтыг нэмэгдүүлэхээс сэргийлсэн жижиг биш, гүн тосгууртай 0 5 40 Угаалтуурын цоргоноос тосгуурын гүн хүртэлх зай 26 см-ээс ихгүй 0 5 41
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар - Мэргэжлийн Хяналтын See more of Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар on Facebook Log In or Sponsor хуудас үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа сурагчдын гар угаах нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлээгүй, цэцэрлэгийн гадна талбайн
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:
“СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР” ИЙН 4 Өглөөнийцай 930-1000 930-1000 Гар угаах, ширээ засах, хураах, цайлах 5 Сургалтын үйл ажиллагаа
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар
110 ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН 110 ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС * Required Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын нэр * Үйлчлүүлэгч гар угаах цэг нь халуун, хүйтэн устай, бугуй, тохойны
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:
“СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР” ИЙН 4 Өглөөнийцай 930-1000 930-1000 Гар угаах, ширээ засах, хураах, цайлах 5 Сургалтын үйл ажиллагаа
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар - Мэргэжлийн Хяналтын See more of Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар on Facebook Log In or Sponsor хуудас үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа сурагчдын гар угаах нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлээгүй, цэцэрлэгийн гадна талбайн
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар - Мэргэжлийн Хяналтын See more of Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар on Facebook Log In or Sponsor хуудас үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа сурагчдын гар угаах нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлээгүй, цэцэрлэгийн гадна талбайн
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар - Мэргэжлийн Хяналтын See more of Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар on Facebook Log In or Sponsor хуудас үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа сурагчдын гар угаах нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлээгүй, цэцэрлэгийн гадна талбайн
ХЯНАЛТЫН ХУУДАСХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан асуултын тоо: Шаардлага хангаагүй Гар угаах газар хүрэлцээтэй, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага
№36 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН Утас Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект Хуудас b2 11 Сургуулийн өмнөх боловсролын 20-оос доошгүй хүүхдэд нэг гар угаагуур ногддог, хүүхдийн өндөрт тохирсон
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Гар угаах явцад ус цацагдаж, бичил биетний тархалтыг нэмэгдүүлэхээс сэргийлсэн жижиг биш, гүн тосгууртай 0 5 40 Угаалтуурын цоргоноос тосгуурын гүн хүртэлх зай 26 см-ээс ихгүй 0 5 41
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар
177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudasХЯНАЛТЫН ХУУДАС №01 Мэс заслын өрөөнөөс гарахын өмнө эслын өрөөнөөс гарахынө Мэдээгүйжүүлэгч эмч, мэс заслын эмч, хагалгааны сувилагчдын хамт шалгана