Ариун цэврийн зохих журмын талаар тайлбарлах

  • Нүүр хуудас
  • /
  • Ариун цэврийн зохих журмын талаар тайлбарлах

Ариун цэврийн зохих журмын талаар тайлбарлах

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ Хууль эрх зүйн орчны талаар: зохих журмын дагуу албан бэрхшээлтэй иргэн, багш, оюутныг нэвтрүүлэх зориулалтын шат, ариун цэврийн өрөөтэй байнаМал Эмнэлгийн Газар - Хууль8 Ариун цэврийн тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 1998 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн 7535энэ хуулийн 751-д заасны дагуу бүртгэл, ялган тэмдэглэгээ хийгдсэнБидний ариун цэвэр сахихдаа гаргадаг алдаануудЭрүүл урт удаан амьдрахад нөлөөлдөгчухал хүчин зүйлсийн нэг бол өдөр тутмын ариун цэврийн арчилгаа байдаг Тийм ч учраас ахуйн болон хувийн ариун цэврээ сайтар хангахын тулд зохих мэдлэгтэй байж, зөв арчилж
“Шаргалжуут” халуун рашааны орд газрыг төрийн хамгаалалтад Гэтэл эдгээр байгууллагууд нь ариун цэврийн газар, цэвэрлэх байгууламж байхгүйн сацуу үйлчилгээндээ рашааны усыг ашиглаж, бохир усаа хаашаа хэрхэн урсгаж байгаа нь тодорхой бус байна
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтАриун цэврийн хэвийн нөхцөлийг хангах талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж дараахь үүрэг хүлээнэ: 1711 ариун цэврийн хууль тогтоомжид нийцүүлэн байгууллагын хэмжээнд мөрдөх журмыг баталж
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ Хууль эрх зүйн орчны талаар: зохих журмын дагуу албан бэрхшээлтэй иргэн, багш, оюутныг нэвтрүүлэх зориулалтын шат, ариун цэврийн өрөөтэй байна
Бидний ариун цэвэр сахихдаа гаргадаг алдаануудЭрүүл урт удаан амьдрахад нөлөөлдөгчухал хүчин зүйлсийн нэг бол өдөр тутмын ариун цэврийн арчилгаа байдаг Тийм ч учраас ахуйн болон хувийн ариун цэврээ сайтар хангахын тулд зохих мэдлэгтэй байж, зөв арчилж
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт319“нийтийн эдэлбэрийн газар” гэж зохих журмын дагуу нийтээр ашиглахаар тогтоогдсон төрийн өмчийн газрыг ариун цэврийн шаардлагыг хангуулах; ашиглах талаар иргэн, аж ахуйн нэгж
Хот тохижилт цэвэрлэгээ, орчны бохирдлыг багасгах талаар Хот тохижилт цэвэрлэгээ, орчны бохирдлыг багасгах талаар албан байгууллага, аж ахиун нэгж иргэдийн дагаж мөрдөх журмын төсөл
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтАриун цэврийн хэвийн нөхцөлийг хангах талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж дараахь үүрэг хүлээнэ: 1711 ариун цэврийн хууль тогтоомжид нийцүүлэн байгууллагын хэмжээнд мөрдөх журмыг баталж
“УЛСЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВРИЙНгүйцэтгэлийг зохих журмын дагуу зохион байгуулж, үнэн зөв, тайлагнасан эсэхэд үнэлэлт өгөхийг зорьдог Мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лабортори өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй нь
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт319“нийтийн эдэлбэрийн газар” гэж зохих журмын дагуу нийтээр ашиглахаар тогтоогдсон төрийн өмчийн газрыг ариун цэврийн шаардлагыг хангуулах; ашиглах талаар иргэн, аж ахуйн нэгж
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтАриун цэврийн хэвийн нөхцөлийг хангах талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж дараахь үүрэг хүлээнэ: 1711 ариун цэврийн хууль тогтоомжид нийцүүлэн байгууллагын хэмжээнд мөрдөх журмыг баталж
КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕЭР АЖЛЫН УЯН ХАТАН НӨХЦӨЛӨӨР ХАНГАХ угаалтуур зэрэг ариун цэврийн хэрэгслийг агуулсан байх ёстой 26 Ажлын газарт хоол хийдэг бол хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, (үүнд хүнсний аюулгүй байдлын сайн дадал хэвшил,
Мал Эмнэлгийн Газар - Хууль8 Ариун цэврийн тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 1998 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн 7535энэ хуулийн 751-д заасны дагуу бүртгэл, ялган тэмдэглэгээ хийгдсэн
МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Анги 11- Ариун цэврийн болон соѐлын барааны худалдаа зохих маягтуудыг бүрэн хөтөлнө 82 Мэдээ, мэдээллийг дамжуулах баримтлан зохих журмын дагуу хүлээж авна
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ Хууль эрх зүйн орчны талаар: зохих журмын дагуу албан бэрхшээлтэй иргэн, багш, оюутныг нэвтрүүлэх зориулалтын шат, ариун цэврийн өрөөтэй байна
Бидний ариун цэвэр сахихдаа гаргадаг алдаануудЭрүүл урт удаан амьдрахад нөлөөлдөгчухал хүчин зүйлсийн нэг бол өдөр тутмын ариун цэврийн арчилгаа байдаг Тийм ч учраас ахуйн болон хувийн ариун цэврээ сайтар хангахын тулд зохих мэдлэгтэй байж, зөв арчилж
“УЛСЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВРИЙНгүйцэтгэлийг зохих журмын дагуу зохион байгуулж, үнэн зөв, тайлагнасан эсэхэд үнэлэлт өгөхийг зорьдог Мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лабортори өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй нь
КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕЭР АЖЛЫН УЯН ХАТАН НӨХЦӨЛӨӨР ХАНГАХ угаалтуур зэрэг ариун цэврийн хэрэгслийг агуулсан байх ёстой 26 Ажлын газарт хоол хийдэг бол хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, (үүнд хүнсний аюулгүй байдлын сайн дадал хэвшил,
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ Хууль эрх зүйн орчны талаар: зохих журмын дагуу албан бэрхшээлтэй иргэн, багш, оюутныг нэвтрүүлэх зориулалтын шат, ариун цэврийн өрөөтэй байна
КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕЭР АЖЛЫН УЯН ХАТАН НӨХЦӨЛӨӨР ХАНГАХ угаалтуур зэрэг ариун цэврийн хэрэгслийг агуулсан байх ёстой 26 Ажлын газарт хоол хийдэг бол хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, (үүнд хүнсний аюулгүй байдлын сайн дадал хэвшил,
МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Анги 11- Ариун цэврийн болон соѐлын барааны худалдаа зохих маягтуудыг бүрэн хөтөлнө 82 Мэдээ, мэдээллийг дамжуулах баримтлан зохих журмын дагуу хүлээж авна
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтАриун цэврийн хэвийн нөхцөлийг хангах талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж дараахь үүрэг хүлээнэ: 1711 ариун цэврийн хууль тогтоомжид нийцүүлэн байгууллагын хэмжээнд мөрдөх журмыг баталж
Мал Эмнэлгийн Газар - Хууль8 Ариун цэврийн тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 1998 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн 7535энэ хуулийн 751-д заасны дагуу бүртгэл, ялган тэмдэглэгээ хийгдсэн
Бидний ариун цэвэр сахихдаа гаргадаг алдаануудЭрүүл урт удаан амьдрахад нөлөөлдөгчухал хүчин зүйлсийн нэг бол өдөр тутмын ариун цэврийн арчилгаа байдаг Тийм ч учраас ахуйн болон хувийн ариун цэврээ сайтар хангахын тулд зохих мэдлэгтэй байж, зөв арчилж