Хувийн эрүүл мэндийг хэрхэн сайжруулах

Хувийн эрүүл мэндийг хэрхэн сайжруулах

Нийгмийн эрүүл мэнд - 134Нийгмийн эрүүл мэнд нь хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, насыг уртасгах, өвчнөөс сэргийлэх урлаг, шинжлэх ухаан учраас нийгмийн хэрэгцээ, сонирхол нийцүүлэн хүн амын эрүүлбайх нөхцөлийгКОВИД 19: Эрүүл мэндийн систем ба санхүүжилтХүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулахад чиглэгдсэн ямарч тусламж, үйлчилгээ эрүүл мэдийн систем буюу тогтолцоогоор дамжиж иргэдэд хүрдэгХүний нүүр царайг нь хараад гормон болон элэг, бөөрний Таны нүүр царай сэтгэл хөдлөлөөс илүү олон зүйл хэлж өгч чадна Энэхүү аргаар та өөрт байгаа нууцлаг өвчин зовиурыг илрүүлж болох юм Хүний арьс, ялангуяа нүүр царай хүний эрүүл мэндийн байдлыг харуулж байдаг билээ
ДАДЪЯАБАЯСГАЛАН - Монгол улсын эрүүл мэндийн тогтолцоог Эрүүл мэндийн салбарын хувьчлалыг өргөжүүлэх, төрийн үйлчилгээг хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, Эмнэлгүүдийг бие даалгах, эрүүл мэндийн байгууллагын
Эрүүл мэндийн даатгалаар хувийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага энэхүү тогтоолыг 02-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж эдгээр тусламж үйлчилгээг үзүүлэх гэрээ байгуулсан улсын болон хувийн эрүүл
Нийгмийн эрүүл мэнд - 134Нийгмийн эрүүл мэнд нь хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, насыг уртасгах, өвчнөөс сэргийлэх урлаг, шинжлэх ухаан учраас нийгмийн хэрэгцээ, сонирхол нийцүүлэн хүн амын эрүүлбайх нөхцөлийг
Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн ГазарЭрүүл мэндийн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулах СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ:
УХүрэлсүх: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг анхан шатанд УНТЭ-т байгуулсан эрүүл мэндийг дэмжих төв өнгөрсөн 6 дугаар сараас үйл ажиллагаа явуулж эхлээд байгаа бөгөөд одоогоор өдөрт тогтмол 50-70 хүн урьдчилан сэргийлэх оношилгоо, шинжилгээ
КОВИД 19: Эрүүл мэндийн систем ба санхүүжилтХүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулахад чиглэгдсэн ямарч тусламж, үйлчилгээ эрүүл мэдийн систем буюу тогтолцоогоор дамжиж иргэдэд хүрдэг
Хүний нүүр царайг нь хараад гормон болон элэг, бөөрний Таны нүүр царай сэтгэл хөдлөлөөс илүү олон зүйл хэлж өгч чадна Энэхүү аргаар та өөрт байгаа нууцлаг өвчин зовиурыг илрүүлж болох юм Хүний арьс, ялангуяа нүүр царай хүний эрүүл мэндийн байдлыг харуулж байдаг билээ
Эрүүл мэндийн яам - Монгол улсын засгийн газарЭрүүл мэндийн дэд сайд ШАнхмаа, Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх ОЧимэдсүрэн нар Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, хөтөлбөрүүдэд хийсэн хяналт-шижилгээ
Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оруулах хувь нэмэр ашиг сонирхлын зөрчил хэрхэн нөлөөлж байгааг задлан шинжилсэн
Функциональ мэдрэлийн эмгэг: Тархины мананг хэрхэн яаж Энэ нь олон янзын хүчин зүйлээс үүдэлтэй байж болох ч хэд хэдэн алхам нь тархины манангийн шинж тэмдгийг байгалийн аргаар сайжруулж, тархины ерөнхий эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг сайжруулахад тусалдаг
ДАДЪЯАБАЯСГАЛАН - Монгол улсын эрүүл мэндийн тогтолцоог Эрүүл мэндийн салбарын хувьчлалыг өргөжүүлэх, төрийн үйлчилгээг хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, Эмнэлгүүдийг бие даалгах, эрүүл мэндийн байгууллагын
УХүрэлсүх: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг анхан шатанд УНТЭ-т байгуулсан эрүүл мэндийг дэмжих төв өнгөрсөн 6 дугаар сараас үйл ажиллагаа явуулж эхлээд байгаа бөгөөд одоогоор өдөрт тогтмол 50-70 хүн урьдчилан сэргийлэх оношилгоо, шинжилгээ
Эрүүл мэндийн даатгалаар хувийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага энэхүү тогтоолыг 02-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж эдгээр тусламж үйлчилгээг үзүүлэх гэрээ байгуулсан улсын болон хувийн эрүүл
Эрүүл мэндийн яам - Монгол улсын засгийн газарЭрүүл мэндийн дэд сайд ШАнхмаа, Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх ОЧимэдсүрэн нар Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, хөтөлбөрүүдэд хийсэн хяналт-шижилгээ
Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн ГазарЭрүүл мэндийн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулах СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ:
КОВИД 19: Эрүүл мэндийн систем ба санхүүжилтХүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулахад чиглэгдсэн ямарч тусламж, үйлчилгээ эрүүл мэдийн систем буюу тогтолцоогоор дамжиж иргэдэд хүрдэг
Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оруулах хувь нэмэр ашиг сонирхлын зөрчил хэрхэн нөлөөлж байгааг задлан шинжилсэн
Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн ГазарЭрүүл мэндийн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулах СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ:
Функциональ мэдрэлийн эмгэг: Тархины мананг хэрхэн яаж Энэ нь олон янзын хүчин зүйлээс үүдэлтэй байж болох ч хэд хэдэн алхам нь тархины манангийн шинж тэмдгийг байгалийн аргаар сайжруулж, тархины ерөнхий эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг сайжруулахад тусалдаг
Нийгмийн эрүүл мэнд - 134Нийгмийн эрүүл мэнд нь хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, насыг уртасгах, өвчнөөс сэргийлэх урлаг, шинжлэх ухаан учраас нийгмийн хэрэгцээ, сонирхол нийцүүлэн хүн амын эрүүлбайх нөхцөлийг
Эрүүл мэндийн даатгалаар хувийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага энэхүү тогтоолыг 02-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж эдгээр тусламж үйлчилгээг үзүүлэх гэрээ байгуулсан улсын болон хувийн эрүүл
УХүрэлсүх: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг анхан шатанд УНТЭ-т байгуулсан эрүүл мэндийг дэмжих төв өнгөрсөн 6 дугаар сараас үйл ажиллагаа явуулж эхлээд байгаа бөгөөд одоогоор өдөрт тогтмол 50-70 хүн урьдчилан сэргийлэх оношилгоо, шинжилгээ
Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн ГазарЭрүүл мэндийн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулах СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ: