Гар аргаар ариутгалын үр дүнгийн талаархи судалгаа

  • Нүүр хуудас
  • /
  • Гар аргаар ариутгалын үр дүнгийн талаархи судалгаа

Гар аргаар ариутгалын үр дүнгийн талаархи судалгаа

Монгол Улсын Засгийн газарГар аргаар алт олборлох үйл ажиллагаанд мөнгөн ус, цианит натрийг ашиглах явдал нэмэгдсэнээс зарим нутагт газрын хөрс, амьдралын орчин зохих хэмжээгээр бохирдсоноос тэнд ойр амьдардаг2016-ийн гэр ба гадаадад суралцах Африкийн оюутнуудад Африкийн оюутнуудад зориулсан сургалтын төлбөр, байр, аялалын зардал, эмчилгээний зардлыг хамруулан 2014-д бүрэн санхүүжүүлсэн Энд тавина уу!Дасгалын үр нөлөө: Авто ослоос хүзүү, хацар, өвдөгний Самин өвдөлтийн дасгалын эмчилгээний үр дүнгийн талаархи зохиолууд тамирчид SportsMed Arthrosc Rehabil Ther Technol 2009; 1 (1): 5 24 Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA Одоогийн нотолгоо Хүүхдэд ACL гэмтэх нь бага байдаг
Монгол Улсын Засгийн газарГар аргаар алт олборлох үйл ажиллагаанд мөнгөн ус, цианит натрийг ашиглах явдал нэмэгдсэнээс зарим нутагт газрын хөрс, амьдралын орчин зохих хэмжээгээр бохирдсоноос тэнд ойр амьдардаг
2016-ийн гэр ба гадаадад суралцах Африкийн оюутнуудад Африкийн оюутнуудад зориулсан сургалтын төлбөр, байр, аялалын зардал, эмчилгээний зардлыг хамруулан 2014-д бүрэн санхүүжүүлсэн Энд тавина уу!
ЗАВХАН АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНД ХИЙХ үр дүнгийн үзүүлэлт 1Импортын хүнсний бүтээгдэхүүний талаархи хууль, тогтомжийн хэрэгжилт 820 хувьтай байна аргаар журмын дагуу хийж 21380 мянган төгрөгний ариутгалын хураамжийг
Монгол улсын хүн амын дунд авлагагүй сайн дурын донорын Сайн дурын авлагагүй донорын талаархи хүн амын мэдлэг, хандлага, дадал 2015 1 АГУУЛГА ӨМНӨХ ҮГ Error! Bookmark not defined
Үйлчилгээ: судалгааны бичиг, ном | Шагналын санШойлт бэлгийн харьцааны зан үйлтэй холбоотой (стрепти болон тоодоггүй), эмэгтэйчүүдийн амьдралын насан туршийн түншийн тоо сөрөг байдаг Эдгээр үр дүнгийн талаархи үр дүнг хэлэлцэх болно
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйЭнэ нь зарчмын хувьд шинэ хууль нээх,асуудал (проблем) шийдвэрлэх, онол бий болгоход чиглэнэСуурь судалгааны үр дүнгийн үндсэнд шинжлэх ухаан,технологи, үйлдвэрлэлд өндөр үр ашиг өгч
Үйлчилгээ: судалгааны бичиг, ном | Шагналын санШойлт бэлгийн харьцааны зан үйлтэй холбоотой (стрепти болон тоодоггүй), эмэгтэйчүүдийн амьдралын насан туршийн түншийн тоо сөрөг байдаг Эдгээр үр дүнгийн талаархи үр дүнг хэлэлцэх болно
Монгол улсын хүн амын дунд авлагагүй сайн дурын донорын Сайн дурын авлагагүй донорын талаархи хүн амын мэдлэг, хандлага, дадал 2015 1 АГУУЛГА ӨМНӨХ ҮГ Error! Bookmark not defined
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйЭнэ нь зарчмын хувьд шинэ хууль нээх,асуудал (проблем) шийдвэрлэх, онол бий болгоход чиглэнэСуурь судалгааны үр дүнгийн үндсэнд шинжлэх ухаан,технологи, үйлдвэрлэлд өндөр үр ашиг өгч
АНУ-ын Кейс судалгаа: Chiropractic & Vertebrobasilar Цус Судалгааны хүчин чармайлтыг илүү тодорхой үр дүнд хүргэх хүртэл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бодлого, эмнэлзүйн дадлагын талаархи үр дүнгийн талаархи мэдээллийг жолоодлогын үр
Монгол Улсын Засгийн газарГар аргаар алт олборлох үйл ажиллагаанд мөнгөн ус, цианит натрийг ашиглах явдал нэмэгдсэнээс зарим нутагт газрын хөрс, амьдралын орчин зохих хэмжээгээр бохирдсоноос тэнд ойр амьдардаг
Нүдний булчирхай, нойр булчирхайн эмчилгээ, El Paso, TXEl Paso, TX Мигрень бол бүсэлхийн нурууны диск зэрэг нурууны урт хугацааны туршид янз бүрийн эрүүл мэндийн асуудлуудаас шалтгаалан илрэх чадваргүй байдлыг хэлдэг Итгэгдээгүй дискний эмчилгээ нь нурууны булчингийн
Монгол Улсын Засгийн газарГар аргаар алт олборлох үйл ажиллагаанд мөнгөн ус, цианит натрийг ашиглах явдал нэмэгдсэнээс зарим нутагт газрын хөрс, амьдралын орчин зохих хэмжээгээр бохирдсоноос тэнд ойр амьдардаг
Үйлчилгээ: судалгааны бичиг, ном | Шагналын санШойлт бэлгийн харьцааны зан үйлтэй холбоотой (стрепти болон тоодоггүй), эмэгтэйчүүдийн амьдралын насан туршийн түншийн тоо сөрөг байдаг Эдгээр үр дүнгийн талаархи үр дүнг хэлэлцэх болно
ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН Улаанбаатар 1 Цаг олголт болон цагийн алдагдлыг хянаж, сар бүрээр үр дүнг тооцон ажиллаж байна 2 НШЭНТ-д тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулсан арга замууд сэдвээр судалгаа хийн үр дүнг танилцуулсан
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйЭнэ нь зарчмын хувьд шинэ хууль нээх,асуудал (проблем) шийдвэрлэх, онол бий болгоход чиглэнэСуурь судалгааны үр дүнгийн үндсэнд шинжлэх ухаан,технологи, үйлдвэрлэлд өндөр үр ашиг өгч
ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН Улаанбаатар 1 Цаг олголт болон цагийн алдагдлыг хянаж, сар бүрээр үр дүнг тооцон ажиллаж байна 2 НШЭНТ-д тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулсан арга замууд сэдвээр судалгаа хийн үр дүнг танилцуулсан
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйЭнэ нь зарчмын хувьд шинэ хууль нээх,асуудал (проблем) шийдвэрлэх, онол бий болгоход чиглэнэСуурь судалгааны үр дүнгийн үндсэнд шинжлэх ухаан,технологи, үйлдвэрлэлд өндөр үр ашиг өгч
2016-ийн гэр ба гадаадад суралцах Африкийн оюутнуудад Африкийн оюутнуудад зориулсан сургалтын төлбөр, байр, аялалын зардал, эмчилгээний зардлыг хамруулан 2014-д бүрэн санхүүжүүлсэн Энд тавина уу!
ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН Улаанбаатар 1 Цаг олголт болон цагийн алдагдлыг хянаж, сар бүрээр үр дүнг тооцон ажиллаж байна 2 НШЭНТ-д тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулсан арга замууд сэдвээр судалгаа хийн үр дүнг танилцуулсан
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйЭнэ нь зарчмын хувьд шинэ хууль нээх,асуудал (проблем) шийдвэрлэх, онол бий болгоход чиглэнэСуурь судалгааны үр дүнгийн үндсэнд шинжлэх ухаан,технологи, үйлдвэрлэлд өндөр үр ашиг өгч
АНУ-ын Кейс судалгаа: Chiropractic & Vertebrobasilar Цус Судалгааны хүчин чармайлтыг илүү тодорхой үр дүнд хүргэх хүртэл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бодлого, эмнэлзүйн дадлагын талаархи үр дүнгийн талаархи мэдээллийг жолоодлогын үр
Дасгалын үр нөлөө: Авто ослоос хүзүү, хацар, өвдөгний Самин өвдөлтийн дасгалын эмчилгээний үр дүнгийн талаархи зохиолууд тамирчид SportsMed Arthrosc Rehabil Ther Technol 2009; 1 (1): 5 24 Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA Одоогийн нотолгоо Хүүхдэд ACL гэмтэх нь бага байдаг