Гарын эрүүл ахуй, халдварын хяналт

Гарын эрүүл ахуй, халдварын хяналт

Эмнэлгийн эрүүл ахуйн хяналт - MeshHpЭмнэлгийн эрүүл ахуйн хяналт Монгол Улс, 2011 1 Германы Эссэний Их сургуулийн эмнэлэг, Эмнэлгийн эрүүл ахуй, Проф Волтер Попп Хууль эрхзүй Бүтцийн чанар Процессын чанар Гарсан үр дүнгийн чанарЧанар, аюулгүй байдал, эрсдэлтэй холбоотой багц тушаалын Халдварын сэрглэлт, (Гарын эрүүл ахуй, орчны стандарт) хяналт 1 “Дүрэм, жагсаалт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 536 дугаар тушаал 2№3202КЛИНИКИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ 3 Гарын эрүүл ахуй 2 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын i хавсралтын 15 Хуудас b2
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтЭрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт ЖНямсүрэн, ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарМэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-наас эхлэн “Цөмийн технологи-Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал” сэдэвт сарын аяныг зохион байгуулж байна
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ №313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР Халдварын сэргийлэлт, хяналтын нийтлэг чиг үүрэг Гарын эрүүл ахуй Хуудас b4 36 ЭМС-ын 2019 оны 537-р
ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ЗААВАР, 2020 ОНЫ 1-Р САРЫН 10
№3112 СУВИЛЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ №3112 СУВИЛЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР Халдварын сэргийлэлт, хяналтын Гарын эрүүл ахуй ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын i хавсралтын 15 Хуудас b5 52 ЭМС-ын2019 оны537 дугаар
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР ( COVID-19)-ЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ БА - Халдварын сэргийлэлт хяналт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар, эрүүл мэндийн ажилтныг хамгаалах нь, гарын эрүүл ахуй, - Эрүүл мэндийн байгууллагын усан хангамж, ариун
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР ( COVID-19)-ЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ БА - Халдварын сэргийлэлт хяналт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар, эрүүл мэндийн ажилтныг хамгаалах нь, гарын эрүүл ахуй, - Эрүүл мэндийн байгууллагын усан хангамж, ариун
№3112 СУВИЛЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ №3112 СУВИЛЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР Халдварын сэргийлэлт, хяналтын Гарын эрүүл ахуй ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын i хавсралтын 15 Хуудас b5 52 ЭМС-ын2019 оны537 дугаар
ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ЗААВАР, 2020 ОНЫ 1-Р САРЫН 10
№3202КЛИНИКИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ 3 Гарын эрүүл ахуй 2 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын i хавсралтын 15 Хуудас b2
№3112 СУВИЛЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ №3112 СУВИЛЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР Халдварын сэргийлэлт, хяналтын Гарын эрүүл ахуй ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын i хавсралтын 15 Хуудас b5 52 ЭМС-ын2019 оны537 дугаар
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ №313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР Халдварын сэргийлэлт, хяналтын нийтлэг чиг үүрэг Гарын эрүүл ахуй Хуудас b4 36 ЭМС-ын 2019 оны 537-р
№3202КЛИНИКИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ 3 Гарын эрүүл ахуй 2 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын i хавсралтын 15 Хуудас b2
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтЭрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт ЖНямсүрэн, ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч
Эмнэлгийн эрүүл ахуйн хяналт - MeshHpЭмнэлгийн эрүүл ахуйн хяналт Монгол Улс, 2011 1 Германы Эссэний Их сургуулийн эмнэлэг, Эмнэлгийн эрүүл ахуй, Проф Волтер Попп Хууль эрхзүй Бүтцийн чанар Процессын чанар Гарсан үр дүнгийн чанар
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР ( COVID-19)-ЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ БА - Халдварын сэргийлэлт хяналт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар, эрүүл мэндийн ажилтныг хамгаалах нь, гарын эрүүл ахуй, - Эрүүл мэндийн байгууллагын усан хангамж, ариун
Халдварын хяналт эрсдэлтэй бүсээс эхэлдэгХалдварын хяналт эрсдэлтэй бүсээс эхэлдэг “Буянт-Ухаа” боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Тэрбээр “Сөүл
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР ( COVID-19)-ЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ БА - Халдварын сэргийлэлт хяналт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар, эрүүл мэндийн ажилтныг хамгаалах нь, гарын эрүүл ахуй, - Эрүүл мэндийн байгууллагын усан хангамж, ариун
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР ( COVID-19)-ЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ БА - Халдварын сэргийлэлт хяналт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар, эрүүл мэндийн ажилтныг хамгаалах нь, гарын эрүүл ахуй, - Эрүүл мэндийн байгууллагын усан хангамж, ариун
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарМэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-наас эхлэн “Цөмийн технологи-Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал” сэдэвт сарын аяныг зохион байгуулж байна
Эмнэлгийн эрүүл ахуйн хяналт - MeshHpЭмнэлгийн эрүүл ахуйн хяналт Монгол Улс, 2011 1 Германы Эссэний Их сургуулийн эмнэлэг, Эмнэлгийн эрүүл ахуй, Проф Волтер Попп Хууль эрхзүй Бүтцийн чанар Процессын чанар Гарсан үр дүнгийн чанар
ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ЗААВАР, 2020 ОНЫ 1-Р САРЫН 10
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарМэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-наас эхлэн “Цөмийн технологи-Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал” сэдэвт сарын аяныг зохион байгуулж байна