Бурханы гарт байгаа саван

Бурханы гарт байгаа саван

~Бурханы бэлэг~Төгсгөлийн хэсэг | Монголын Secret болон B Химчан ах:бид хэдийг явах гэж байгаа болохоор уу Би:тийм та наргүйгээр яаж байх бол гэхээс айж байна Химчан ах :зүгээр дээ бид нар ямар бүүр явах гэж байгаа биш ирнэ шдэ тэгээд ч чамд ЗэлоСалах маргаан намжсан нь – Төгс Хүчит Бурханы ЧуулганСалах маргаан намжсан нь Лу Ши, Япон 2015 онд би нэг найзаасаа болж Төгс Хүчит Бурхан д итгэж эхэлсэн юм Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрснийхөө дараа би Бурханы үгийг шунаглан уншдаг боллооТөгс Хүчит Бурханы Үг|Хүний энгийн амьдралыг сэргээж Хамгийн эртний хүн төрөлхтөн Бурханы гарт байсан боловч Сатаны тэнсэл, ялзруулалтын улмаас хүн Сатантай холбогдож, муу нэгний гарт орсон
Бурханы удирдамж надад ажлын байрны уруу таталтыг даван "Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлдэг, “Хүмүүс дэлхий ертөнцийг харах үедээ зүрх сэтгэл нь татагдаж, олон хүмүүс өөрсдийгөө үүнээс чөлөөлж чаддаггүй; заль мэх, хар шидээр оролддог хүмүүст асар олон тооны хүмүүс мэхлэгдэх
Төгс Хүчит Бурханы Үг|Хүний энгийн амьдралыг сэргээж Хамгийн эртний хүн төрөлхтөн Бурханы гарт байсан боловч Сатаны тэнсэл, ялзруулалтын улмаас хүн Сатантай холбогдож, муу нэгний гарт орсон
Төгс Хүчит Бурханы Үг|Хүний энгийн амьдралыг сэргээж Хамгийн эртний хүн төрөлхтөн Бурханы гарт байсан боловч Сатаны тэнсэл, ялзруулалтын улмаас хүн Сатантай холбогдож, муу нэгний гарт орсон
Бурханы дээд эрхийг мэдэн, мөнгөний боол байхаа болигтун Олон хүний хувьд аз жаргалыг хэмжих үзүүлэлт нь мөнгө байдаг тул олон хүн мөнгөний боол болж, мөнгө олохын тулд байгаа бүх зүйлээ зарлагадахад бэлэн болдог Харин Бурханы дээд эрхийг мэддэг хүмүүс мөнгөний талаар
Салах маргаан намжсан нь – Төгс Хүчит Бурханы ЧуулганСалах маргаан намжсан нь Лу Ши, Япон 2015 онд би нэг найзаасаа болж Төгс Хүчит Бурхан д итгэж эхэлсэн юм Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрснийхөө дараа би Бурханы үгийг шунаглан уншдаг боллоо
Бурханы удирдамж надад ажлын байрны уруу таталтыг даван Бурханы илрэлтийг эрж хайж, хүсэн хүлээдэг бүх хүнийг урьж байна Сатаны гарт эцэс төгсгөлгүй зовж, завхарч байдаг Би өөрийнхөө туршлагыг эргэн санасан ба Бурханы хамгаалалт болон
Салах маргаан намжсан нь – Төгс Хүчит Бурханы ЧуулганСалах маргаан намжсан нь Лу Ши, Япон 2015 онд би нэг найзаасаа болж Төгс Хүчит Бурхан д итгэж эхэлсэн юм Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрснийхөө дараа би Бурханы үгийг шунаглан уншдаг боллоо
ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ I | Хаанчлалын Ирэлтийн Сайн МэдээБурханы эрх мэдэл (i) Миний сүүлийн хэдэн нөхөрлөл Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийнх нь тухай байсан Эдгээр нөхөрлөлийг сонссоны дараа та нарт Бурханы зан чанарын талаар ойлголт, мэдлэг олж авсан
Бурханы дээд эрхийг мэдэн, мөнгөний боол байхаа болигтун Олон хүний хувьд аз жаргалыг хэмжих үзүүлэлт нь мөнгө байдаг тул олон хүн мөнгөний боол болж, мөнгө олохын тулд байгаа бүх зүйлээ зарлагадахад бэлэн болдог Харин Бурханы дээд эрхийг мэддэг хүмүүс мөнгөний талаар
БУРХАНЫ АЖИЛ БА ХҮНИЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ | Хаанчлалын Ирэлтийн Хүмүүсийн дундах Бурханы ажлыг хүнээс салгах аргагүй, учир нь хүн энэ ажлын бай бөгөөд, Бурханы бүтээл дотроос Бурханд гэрчлэл хийж чадах цорын ганц бүтээл юм Хүний амьдрал болон хүний бүх үйл ажиллагааг Бурханаас
Бурханы дээд эрхийг мэдэн, мөнгөний боол байхаа болигтун Олон хүний хувьд аз жаргалыг хэмжих үзүүлэлт нь мөнгө байдаг тул олон хүн мөнгөний боол болж, мөнгө олохын тулд байгаа бүх зүйлээ зарлагадахад бэлэн болдог Харин Бурханы дээд эрхийг мэддэг хүмүүс мөнгөний талаар
Бурханы удирдамж надад ажлын байрны уруу таталтыг даван Бурханы илрэлтийг эрж хайж, хүсэн хүлээдэг бүх хүнийг урьж байна Сатаны гарт эцэс төгсгөлгүй зовж, завхарч байдаг Би өөрийнхөө туршлагыг эргэн санасан ба Бурханы хамгаалалт болон
23 Удирдлага Бурханы гарт буй – An Engineer, a Designer Ch 22 Ch 23 Дэвтэр номоо хумих, үүргэвчний цахилгаан татах дуу чимээ арилан анги дорхноо хоосров Би самбар арчин зогссоно “Асуулт байна?” гэх дуунаар эргэн харвал нэгэн Афганистан оюутны сониуч харцтай тулгарлаа
~Бурханы бэлэг~Төгсгөлийн хэсэг | Монголын Secret болон B Химчан ах:бид хэдийг явах гэж байгаа болохоор уу Би:тийм та наргүйгээр яаж байх бол гэхээс айж байна Химчан ах :зүгээр дээ бид нар ямар бүүр явах гэж байгаа биш ирнэ шдэ тэгээд ч чамд Зэло
23 Удирдлага Бурханы гарт буй – An Engineer, a Designer Ch 22 Ch 23 Дэвтэр номоо хумих, үүргэвчний цахилгаан татах дуу чимээ арилан анги дорхноо хоосров Би самбар арчин зогссоно “Асуулт байна?” гэх дуунаар эргэн харвал нэгэн Афганистан оюутны сониуч харцтай тулгарлаа
~Бурханы бэлэг~Төгсгөлийн хэсэг | Монголын Secret болон B Химчан ах:бид хэдийг явах гэж байгаа болохоор уу Би:тийм та наргүйгээр яаж байх бол гэхээс айж байна Химчан ах :зүгээр дээ бид нар ямар бүүр явах гэж байгаа биш ирнэ шдэ тэгээд ч чамд Зэло
Бурханы удирдамж надад ажлын байрны уруу таталтыг даван Бурханы илрэлтийг эрж хайж, хүсэн хүлээдэг бүх хүнийг урьж байна Сатаны гарт эцэс төгсгөлгүй зовж, завхарч байдаг Би өөрийнхөө туршлагыг эргэн санасан ба Бурханы хамгаалалт болон
Бурханы дээд эрхийг мэдэн, мөнгөний боол байхаа болигтун Олон хүний хувьд аз жаргалыг хэмжих үзүүлэлт нь мөнгө байдаг тул олон хүн мөнгөний боол болж, мөнгө олохын тулд байгаа бүх зүйлээ зарлагадахад бэлэн болдог Харин Бурханы дээд эрхийг мэддэг хүмүүс мөнгөний талаар
Бурханы удирдамж надад ажлын байрны уруу таталтыг даван Бурханы илрэлтийг эрж хайж, хүсэн хүлээдэг бүх хүнийг урьж байна Сатаны гарт эцэс төгсгөлгүй зовж, завхарч байдаг Би өөрийнхөө туршлагыг эргэн санасан ба Бурханы хамгаалалт болон
23 Удирдлага Бурханы гарт буй – An Engineer, a Designer Ch 22 Ch 23 Дэвтэр номоо хумих, үүргэвчний цахилгаан татах дуу чимээ арилан анги дорхноо хоосров Би самбар арчин зогссоно “Асуулт байна?” гэх дуунаар эргэн харвал нэгэн Афганистан оюутны сониуч харцтай тулгарлаа
Бурханы удирдамж надад ажлын байрны уруу таталтыг даван "Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлдэг, “Хүмүүс дэлхий ертөнцийг харах үедээ зүрх сэтгэл нь татагдаж, олон хүмүүс өөрсдийгөө үүнээс чөлөөлж чаддаггүй; заль мэх, хар шидээр оролддог хүмүүст асар олон тооны хүмүүс мэхлэгдэх
Салах маргаан намжсан нь – Төгс Хүчит Бурханы ЧуулганСалах маргаан намжсан нь Лу Ши, Япон 2015 онд би нэг найзаасаа болж Төгс Хүчит Бурхан д итгэж эхэлсэн юм Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрснийхөө дараа би Бурханы үгийг шунаглан уншдаг боллоо
БУРХАНЫ АЖИЛ БА ХҮНИЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ | Хаанчлалын Ирэлтийн Хүмүүсийн дундах Бурханы ажлыг хүнээс салгах аргагүй, учир нь хүн энэ ажлын бай бөгөөд, Бурханы бүтээл дотроос Бурханд гэрчлэл хийж чадах цорын ганц бүтээл юм Хүний амьдрал болон хүний бүх үйл ажиллагааг Бурханаас