Усны чанарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Усны чанарын үндсэн үзүүлэлтүүд

wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3121“усны чанарын стандарт” гэж усны хими, физик, биологийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь хүний эрүүл мэнд, усан орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хэм хэмжээг эрх бүхий байгууллагаарУУЛ УУРХАЙ БА ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ, ХЯНАЛТ Усны хяналт шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүд Усны хяналт шинжилгээ нь ихэвчлэн усны түвшин болон усны чанарын асуудлыг хамардаг Шаардлагатай бол усны ундрага, газрын доорхГАРЫН АВЛAГА - UNDPХүснэгт 48 Өнгөн хөрсний эвдрэлийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд118 Хүснэгт 49 Хөрсний эвдрэлийн газарзүйн үзүүлэлтүүд118 Хүснэгт 410
Гадаргын усны чанарДэлгэрмөрөн голын усны шинжилгээ, Дэлгэрмөрөн голын Тосгон, Бой, Ногоонбулаг, Дэлгэрмөрөн-Цагаан-Уулын хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг
ГАРЫН АВЛAГА - UNDPХүснэгт 48 Өнгөн хөрсний эвдрэлийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд118 Хүснэгт 49 Хөрсний эвдрэлийн газарзүйн үзүүлэлтүүд118 Хүснэгт 410
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЧанарын хяналтаар, барилгын бүтээцийг бэлтгэх, угсрах, ашиглах явц дах түүний техникийн үзүүлэлтүүд (геометр хэмжээс, бүтээцийн болон бетон ба арматурын хэв гажилтын байдал, бат бэх, ан цав
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтУсны чанарын ангилал Б Эрдсийн бүрэлдэхүүний үзүүлэлтүүд: 7 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281) Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
УСНЫ ТУХАЙ - usugubgovmn3121“усны чанарын стандарт” гэж усны хими, физик, биологийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь хүний эрүүл мэнд, усан орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хэм хэмжээг эрх бүхий байгууллагаар
УУЛ УУРХАЙ БА ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ, ХЯНАЛТ Усны хяналт шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүд Усны хяналт шинжилгээ нь ихэвчлэн усны түвшин болон усны чанарын асуудлыг хамардаг Шаардлагатай бол усны ундрага, газрын доорх
Гадаргын усны чанарДэлгэрмөрөн голын усны шинжилгээ, Дэлгэрмөрөн голын Тосгон, Бой, Ногоонбулаг, Дэлгэрмөрөн-Цагаан-Уулын хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтУсны чанарын ангилал Б Эрдсийн бүрэлдэхүүний үзүүлэлтүүд: 7 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281) Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
089 Гадаргын усны чанар — МонголГол, нуурын усны чанарын үнэлгээг гадаргын уñанд түгээмэл тархацтай, (РД 5224 643-2002)-нд орсон бохирдуулагч бодисын агууламжаар усны чанарын индексээр (УКИЗВ) хийв
УСНЫ ТУХАЙ - usugubgovmn3121“усны чанарын стандарт” гэж усны хими, физик, биологийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь хүний эрүүл мэнд, усан орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хэм хэмжээг эрх бүхий байгууллагаар
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3121“усны чанарын стандарт” гэж усны хими, физик, биологийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь хүний эрүүл мэнд, усан орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хэм хэмжээг эрх бүхий байгууллагаар
089 Гадаргын усны чанар — МонголГол, нуурын усны чанарын үнэлгээг гадаргын уñанд түгээмэл тархацтай, (РД 5224 643-2002)-нд орсон бохирдуулагч бодисын агууламжаар усны чанарын индексээр (УКИЗВ) хийв
Гадаргын усны чанарДэлгэрмөрөн голын усны шинжилгээ, Дэлгэрмөрөн голын Тосгон, Бой, Ногоонбулаг, Дэлгэрмөрөн-Цагаан-Уулын хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтУсны чанарын ангилал Б Эрдсийн бүрэлдэхүүний үзүүлэлтүүд: 7 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281) Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтУсны объектын усны чанар, найрлаган үзүүлэлтүүд Унд-ахуйн төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус усан хангамж, мөн хүнсний үйлдвэрийн усан хангамжид ашиглах
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЧанарын хяналтаар, барилгын бүтээцийг бэлтгэх, угсрах, ашиглах явц дах түүний техникийн үзүүлэлтүүд (геометр хэмжээс, бүтээцийн болон бетон ба арматурын хэв гажилтын байдал, бат бэх, ан цав
Усан орчны экологийн төлөв байдлыг тогтоох үнэлгээний аргачлал1 Усан орчны экологийн төлөв байдлыг тогтоох үнэлгээний аргачлал Хянан тохиолдуулж, эх бэлтгэсэн: Доктор (PhD) Авлюшийн Саулегүл
089 Гадаргын усны чанар — МонголГол, нуурын усны чанарын үнэлгээг гадаргын уñанд түгээмэл тархацтай, (РД 5224 643-2002)-нд орсон бохирдуулагч бодисын агууламжаар усны чанарын индексээр (УКИЗВ) хийв
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3121“усны чанарын стандарт” гэж усны хими, физик, биологийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь хүний эрүүл мэнд, усан орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хэм хэмжээг эрх бүхий байгууллагаар
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЧанарын хяналтаар, барилгын бүтээцийг бэлтгэх, угсрах, ашиглах явц дах түүний техникийн үзүүлэлтүүд (геометр хэмжээс, бүтээцийн болон бетон ба арматурын хэв гажилтын байдал, бат бэх, ан цав
Усан орчны экологийн төлөв байдлыг тогтоох үнэлгээний аргачлал1 Усан орчны экологийн төлөв байдлыг тогтоох үнэлгээний аргачлал Хянан тохиолдуулж, эх бэлтгэсэн: Доктор (PhD) Авлюшийн Саулегүл
Усан орчны экологийн төлөв байдлыг тогтоох үнэлгээний аргачлал1 Усан орчны экологийн төлөв байдлыг тогтоох үнэлгээний аргачлал Хянан тохиолдуулж, эх бэлтгэсэн: Доктор (PhD) Авлюшийн Саулегүл
089 Гадаргын усны чанар — МонголГол, нуурын усны чанарын үнэлгээг гадаргын уñанд түгээмэл тархацтай, (РД 5224 643-2002)-нд орсон бохирдуулагч бодисын агууламжаар усны чанарын индексээр (УКИЗВ) хийв