Зөөлөн сүрчигний савангаа бөөндөж зарна

Зөөлөн сүрчигний савангаа бөөндөж зарна

31 | Аравдугаар сар | 2012 | Эрхэмсэг оршихуй9 posts published by Эрхэмсэг оршихуй on October 31, 2012Миний гайхамшигт ертөнцөөр аялаарай | Эрхэмсэг оршихуйДэндүү зөөлөн, сулхан, шийдмэг бус эхчүүд эхнээсээ л түүнийг эвдэнэ Хилэнцийн ордын хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ маш их хатуу чанд байхын зэрэгцээ сайхан сэтгэлтэй байх шаардлагатай31 | Аравдугаар сар | 2012 | Эрхэмсэг оршихуй9 posts published by Эрхэмсэг оршихуй on October 31, 2012
Миний гайхамшигт ертөнцөөр аялаарай | Эрхэмсэг оршихуйДэндүү зөөлөн, сулхан, шийдмэг бус эхчүүд эхнээсээ л түүнийг эвдэнэ Хилэнцийн ордын хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ маш их хатуу чанд байхын зэрэгцээ сайхан сэтгэлтэй байх шаардлагатай
Миний гайхамшигт ертөнцөөр аялаарай | Эрхэмсэг оршихуйДэндүү зөөлөн, сулхан, шийдмэг бус эхчүүд эхнээсээ л түүнийг эвдэнэ Хилэнцийн ордын хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ маш их хатуу чанд байхын зэрэгцээ сайхан сэтгэлтэй байх шаардлагатай
Миний гайхамшигт ертөнцөөр аялаарай | Эрхэмсэг оршихуйДэндүү зөөлөн, сулхан, шийдмэг бус эхчүүд эхнээсээ л түүнийг эвдэнэ Хилэнцийн ордын хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ маш их хатуу чанд байхын зэрэгцээ сайхан сэтгэлтэй байх шаардлагатай
31 | Аравдугаар сар | 2012 | Эрхэмсэг оршихуй9 posts published by Эрхэмсэг оршихуй on October 31, 2012
Миний гайхамшигт ертөнцөөр аялаарай | Эрхэмсэг оршихуйДэндүү зөөлөн, сулхан, шийдмэг бус эхчүүд эхнээсээ л түүнийг эвдэнэ Хилэнцийн ордын хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ маш их хатуу чанд байхын зэрэгцээ сайхан сэтгэлтэй байх шаардлагатай
31 | Аравдугаар сар | 2012 | Эрхэмсэг оршихуй9 posts published by Эрхэмсэг оршихуй on October 31, 2012
31 | Аравдугаар сар | 2012 | Эрхэмсэг оршихуй9 posts published by Эрхэмсэг оршихуй on October 31, 2012