Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн гар угаах хяналтын хуудас

  • Нүүр хуудас
  • /
  • Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн гар угаах хяналтын хуудас

Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн гар угаах хяналтын хуудас

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн ГазарЭрүүл мэндийн байгууллага нь үйл ажиллагаандаа ЭМС-ын 2018 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар батлах№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий Гарын эрүүл ахуй Хуудас b4 36 ЭМС-ын 2019 оны 537-р
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:
№3302 ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР №3302 ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан
Хүүхэд гараа хэрхэн угаах аргачилалЭрүүл мэндийн хууль Гараа хэрхэн болгоомжтой угаах нь хүүхдийг эрүүл аж төрхөд хэрэгтэй Гараа сайтар угааснаар хир бохирдол болон арьсан дахь бактерийн 90% -ийг устгаж чадна Гар угаах
Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн ГазарЭрүүл мэндийн байгууллага нь үйл ажиллагаандаа ЭМС-ын 2018 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар батлах
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАСЭрүүл мэндийн 13 Гарын эрүүл ахуй Хуудас 3 21 ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын i хавсралтын 21 Гар угаах дараалал, санамж,
COVID-19 Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн мэдээлэл Эрүүл мэндийн байгууллагын орох, гарах хэсэгт байршуулах 2 Постер Эрүүл мэндийн байгууллагад covid-19 халдварын сэжигтэй болон батлагдсан өвчтөнүүдийг зохион байгуулах Эрүүл мэндийн
Хүүхэд гараа хэрхэн угаах аргачилалЭрүүл мэндийн хууль Гараа хэрхэн болгоомжтой угаах нь хүүхдийг эрүүл аж төрхөд хэрэгтэй Гараа сайтар угааснаар хир бохирдол болон арьсан дахь бактерийн 90% -ийг устгаж чадна Гар угаах
ХЯНАЛТЫН ХУУДАСЭрүүл мэндийн сургалт 3 Ажилчдад зориулсан ахуйн хангамжийн үйлчилгээ Гар угаах газар хүрэлцээтэй, Хяналтын хуудасны 29 дүгээрт
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАСЭрүүл мэндийн 13 Гарын эрүүл ахуй Хуудас 3 21 ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын i хавсралтын 21 Гар угаах дараалал, санамж,
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Хилийн Мэргэжлийн Хяналтын
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:
COVID-19 Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн мэдээлэл Эрүүл мэндийн байгууллагын орох, гарах хэсэгт байршуулах 2 Постер Эрүүл мэндийн байгууллагад covid-19 халдварын сэжигтэй болон батлагдсан өвчтөнүүдийг зохион байгуулах Эрүүл мэндийн
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАСЭрүүл мэндийн 13 Гарын эрүүл ахуй Хуудас 3 21 ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын i хавсралтын 21 Гар угаах дараалал, санамж,
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтЭрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт ЖНямсүрэн, ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч
Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн ГазарЭрүүл мэндийн байгууллага нь үйл ажиллагаандаа ЭМС-ын 2018 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар батлах
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий Гарын эрүүл ахуй Хуудас b4 36 ЭМС-ын 2019 оны 537-р
COVID-19 Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн мэдээлэл Эрүүл мэндийн байгууллагын орох, гарах хэсэгт байршуулах 2 Постер Эрүүл мэндийн байгууллагад covid-19 халдварын сэжигтэй болон батлагдсан өвчтөнүүдийг зохион байгуулах Эрүүл мэндийн
№3302 ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР №3302 ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтЭрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт ЖНямсүрэн, ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Хилийн Мэргэжлийн Хяналтын
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАСЭрүүл мэндийн 13 Гарын эрүүл ахуй Хуудас 3 21 ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын i хавсралтын 21 Гар угаах дараалал, санамж,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол хангалтгүй гэж үнэлнэ/ Үнэлгээ хийсэн: Үнэлгээг зөвшөөрсөн:
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтЭрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт ЖНямсүрэн, ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч