Эмнэлгийн гар угаах хяналтын хуудас

Эмнэлгийн гар угаах хяналтын хуудас

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтойҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫНМал эмнэлгийн үйлчилгээний ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан гар угаах, ариутгах халуун устай 0 9 27ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР » ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖХяналтын хуудас; Хэрэглэгчийн хяналтын хуудас ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖ ЭМНЭЛГИЙН ХУУДСААР ТЭТГЭМЖ БОДОХ АРГАЧЛАЛ
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга Гар угаах дараалал, санамж,
ХЯНАЛТЫН ХУУДАСХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан асуултын тоо: Шаардлага хангаагүй Гар угаах газар хүрэлцээтэй, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хэрэглэгчийн хяналтын ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДСЫГ НЭВТРҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуй эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үйл
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР » ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖХяналтын хуудас; Хэрэглэгчийн хяналтын хуудас ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖ ЭМНЭЛГИЙН ХУУДСААР ТЭТГЭМЖ БОДОХ АРГАЧЛАЛ
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хэрэглэгчийн хяналтын ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДСЫГ НЭВТРҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуй эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үйл
ХЯНАЛТЫН ХУУДАСХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан асуултын тоо: Шаардлага хангаагүй Гар угаах газар хүрэлцээтэй, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫНМал эмнэлгийн үйлчилгээний ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан гар угаах, ариутгах халуун устай 0 9 27
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хэрэглэгчийн хяналтын ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДСЫГ НЭВТРҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуй эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үйл
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудасХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хэрэглэгчийн хяналтын ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДСЫГ НЭВТРҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуй эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үйл
ХЯНАЛТЫН ХУУДАСХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан асуултын тоо: Шаардлага хангаагүй Гар угаах газар хүрэлцээтэй, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудасХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР » ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖХяналтын хуудас; Хэрэглэгчийн хяналтын хуудас ГАР УГААХ ЗӨВЛӨМЖ ЭМНЭЛГИЙН ХУУДСААР ТЭТГЭМЖ БОДОХ АРГАЧЛАЛ
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС21 ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын i хавсралтын 21 Гар угаах дараалал, санамж
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудасХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС21 ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын i хавсралтын 21 Гар угаах дараалал, санамж
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫНМал эмнэлгийн үйлчилгээний ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан гар угаах, ариутгах халуун устай 0 9 27
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Гар угаах явцад ус цацагдаж, бичил биетний тархалтыг нэмэгдүүлэхээс сэргийлсэн жижиг биш, гүн тосгууртай 0 5 40 Угаалтуурын цоргоноос тосгуурын гүн хүртэлх зай 26 см-ээс ихгүй 0 5 41
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС21 ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын i хавсралтын 21 Гар угаах дараалал, санамж
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга Гар угаах дараалал, санамж,
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга Гар угаах дараалал, санамж,
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга Гар угаах дараалал, санамж,