эмнэлэг дэх гар эрүүл ахуйн хяналтын хуудас

  • Нүүр хуудас
  • /
  • эмнэлэг дэх гар эрүүл ахуйн хяналтын хуудас

эмнэлэг дэх гар эрүүл ахуйн хяналтын хуудас

Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар » Хяналтын хуудасУс, рашааны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах… 122: 1512: Архи, спиртийн үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудасҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ 1012, 1013, дэх заалт ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасанЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС1012, 1013, дэх заалт Хүнсний эрүүл ахуйн ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан
Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар » Хяналтын хуудасУс, рашааны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах… 122: 1512: Архи, спиртийн үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудасҮсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах: 117: 3291: Зочид буудлын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ 1012, 1013, дэх заалт ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан
Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар » Хяналтын хуудасУс, рашааны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах… 122: 1512: Архи, спиртийн үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛЭрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр Нэг Үйлдвэрийн гадна орчин, барилга байгууламж Авсан оноо №142 БЯЛУУНЫ ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ 1012, 1013, дэх заалт ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудасҮсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах: 117: 3291: Зочид буудлын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын
ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС1012, 1013, дэх заалт Хүнсний эрүүл ахуйн ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудасҮсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах: 117: 3291: Зочид буудлын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛЭрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр Нэг Үйлдвэрийн гадна орчин, барилга байгууламж Авсан оноо №142 БЯЛУУНЫ ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ 1012, 1013, дэх заалт ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан
ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАСЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр Нэг Үйлдвэрийн гадна орчин, барилга байгууламж Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …//
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР 7 Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг 9 Тусгай эмнэлэг 10 Сэргээн засах төв 8 Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв №313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР 7 Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг 9 Тусгай эмнэлэг 10 Сэргээн засах төв 8 Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв №313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР 7 Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг 9 Тусгай эмнэлэг 10 Сэргээн засах төв 8 Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв №313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудасҮсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах: 117: 3291: Зочид буудлын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын
№36 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН Утас Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 251 дэх заалт, Хүүхэд өсвөр үеийнхний сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 1 дэх заалт
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой