Байгалийн ариутгалын бодисыг ойлгох

Байгалийн ариутгалын бодисыг ойлгох

ЗӨВЛӨМЖ: Халдваргүйжүүлэлт хэрхэн хийх вэ?Байгалийн агаарт хатааж болно Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаарТогтвортой уул уурхай: Байгаль дахь металлыг ойлгох ньБайгаль дахь металлыг ойлгох нь Хувирал өөрчлөлтийн байгалийн эх үүсвэр ^Аливаа бодисыг байгаль орчинддараах үр дагаврыг авчрахуйц хэмжээгээр, агууламжтайгаар эсвэл нөхцөлөөрХалдваргүйжүүлэлт хийх заавар – СексмнБайгалийн агаарт хатааж болно Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР- Байгалийн агааржуулалт болон механик агааржуулалтыг хэрэглэж болно Өдөрт 2-3 удаа 10-15 минут цэвэр агаарыг оруулж, сэлгэлт хийх - Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР- Байгалийн агааржуулалт болон механик агааржуулалтыг хэрэглэж болно Өдөрт 2-3 удаа 10-15 минут цэвэр агаарыг оруулж, сэлгэлт хийх - Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР- Байгалийн агааржуулалт болон - Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
ЗӨВЛӨМЖ | Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх зааварБайгалийн агаарт хатааж болно Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬХҮН БА БАЙГАЛЬ НЭГ: УДИРТГАЛ Бага боловсролын байгалийн ухааны зорилго Суралцагчдын байгалийг танин мэдэх, байгалийн үзэгдлийг ойлгох, судлах сонирхлыг төрүүлэх, шинжлэн судлах арга
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР- Байгалийн агааржуулалт болон - Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
Байгалийн гаралтай сорви арилгах нь хямд бөгөөд энгийн Байгалийн батга сорви арилгахад ургамлын, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний аль аль нь навч, иш болон үндсийг хэрэглэснээр үр дүнтэй байдаг хоол хүнс хэрэглэснээр эрдэс бодисыг
“АЮУЛГҮЙ АМЬДРАХ УХААН” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРa Ахуйн хэрэглээний зүйлсийн нэр, зориулалт, заавар, шошго уншиж, ойлгох, зориулалтын бусаар хэрэглэхгүй байх b Эмийг дураар хэрэглэхгүй байх Орчны аюулгүй байдал 1 Байгалийн орчин b
БАГА БОЛОВСРОЛЫН IV-V АНГИЙН ХҮН БА БАЙГАЛИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГАЛИЙН СУРГАЛТЫН ЦӨМ санах, хэрэглэх, ойлгох түвшний асуулт зохиох Асуулт зохиохдоо байнга хэрэглэгддэг үг хэллэг, болон бүлгийн хүрээнд эзэмших Усанд уусдаггүй хатуу бодисыг
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР- Байгалийн агааржуулалт болон механик агааржуулалтыг хэрэглэж болно Өдөрт 2-3 удаа 10-15 минут цэвэр агаарыг оруулж, сэлгэлт хийх - Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч
БАГА БОЛОВСРОЛЫН IV-V АНГИЙН ХҮН БА БАЙГАЛИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГАЛИЙН СУРГАЛТЫН ЦӨМ санах, хэрэглэх, ойлгох түвшний асуулт зохиох Асуулт зохиохдоо байнга хэрэглэгддэг үг хэллэг, болон бүлгийн хүрээнд эзэмших Усанд уусдаггүй хатуу бодисыг
Тогтвортой уул уурхай: Байгаль дахь металлыг ойлгох ньБайгаль дахь металлыг ойлгох нь Хувирал өөрчлөлтийн байгалийн эх үүсвэр ^Аливаа бодисыг байгаль орчинддараах үр дагаврыг авчрахуйц хэмжээгээр, агууламжтайгаар эсвэл нөхцөлөөр
“АЮУЛГҮЙ АМЬДРАХ УХААН” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРa Ахуйн хэрэглээний зүйлсийн нэр, зориулалт, заавар, шошго уншиж, ойлгох, зориулалтын бусаар хэрэглэхгүй байх b Эмийг дураар хэрэглэхгүй байх Орчны аюулгүй байдал 1 Байгалийн орчин b
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР- Байгалийн агааржуулалт болон - Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
ЗӨВЛӨМЖ | Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх зааварБайгалийн агаарт хатааж болно Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬХҮН БА БАЙГАЛЬ НЭГ: УДИРТГАЛ Бага боловсролын байгалийн ухааны зорилго Суралцагчдын байгалийг танин мэдэх, байгалийн үзэгдлийг ойлгох, судлах сонирхлыг төрүүлэх, шинжлэн судлах арга
ЗӨВЛӨМЖ: Халдваргүйжүүлэлт хэрхэн хийх вэ?Байгалийн агаарт хатааж болно Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР- Байгалийн агааржуулалт болон - Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
Байгалийн гаралтай сорви арилгах нь хямд бөгөөд энгийн Байгалийн батга сорви арилгахад ургамлын, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний аль аль нь навч, иш болон үндсийг хэрэглэснээр үр дүнтэй байдаг хоол хүнс хэрэглэснээр эрдэс бодисыг
Халдваргүйжүүлэлт хийх заавар – СексмнБайгалийн агаарт хатааж болно Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар
БАГА БОЛОВСРОЛЫН IV-V АНГИЙН ХҮН БА БАЙГАЛИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГАЛИЙН СУРГАЛТЫН ЦӨМ санах, хэрэглэх, ойлгох түвшний асуулт зохиох Асуулт зохиохдоо байнга хэрэглэгддэг үг хэллэг, болон бүлгийн хүрээнд эзэмших Усанд уусдаггүй хатуу бодисыг
Байгалийн гаралтай сорви арилгах нь хямд бөгөөд энгийн Байгалийн батга сорви арилгахад ургамлын, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний аль аль нь навч, иш болон үндсийг хэрэглэснээр үр дүнтэй байдаг хоол хүнс хэрэглэснээр эрдэс бодисыг
ЗӨВЛӨМЖ | Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх зааварБайгалийн агаарт хатааж болно Химийн ариутгалын бодисыг бага эзэлхүүнтэй шүршигч багаж ашиглан 100 мг/л хлорын давхар исэл буюу 3% устөрөгчийн хэт ислийн ариутгалын уусмалаар